top of page
Студент написание

Вимоги до сертифікації на Другому ступені

Вимоги для отримання сертифікату Гештальт-терапевта за стандартами

Київського Інституту Гештальту та Психодрами

та Євпропейської Асоціації Гештальт-Терапевтів

 

 

1. Введення в гештальт-консультування та гештальт-терапію (1 ступінь)
 

2. Вища освіта:

  • психологічна (психолог)

  • медична (лікар-психолог, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-невролог, лікар-соксопатолог)

3. Участь у трьоденних практичних семінарах-тренінгах, 20 семінарів, 600 академічних годин

4. Самостійна робота в малих учбових групах, не менше 200 академічних годин

5. Лекції з гештальт-терапії, 8 лекцій (Базовий курс лекцій з Гештальт-терапії)

6. Півгодинна сесія під супервізію, на завершаючому етапі навчання. 

7. Опис тривалої роботи з клиєнтом: не менш трьох клієнтів, не менш десяти зустрічей з кожним

8. Особиста індивідуальна терапія, не менш 50 терапевтичних годин (50 хвилин)

9. Групова психотерапія, не менш 200 терапевтичних годин (50 хвилин)

10.  Супервізія, не менш 150 академічних годин, з яких:
- 15 показів роботи в малій групі,

- 15 індивідуальних супервізій (з них 5 – залікових) з супервізором, на основі роботи з реальними клієнтами,

- 120 годин у груповому супервізійному форматі. 

11. Проходження 2 спеціалізацій КІГІП:
- пропедевтика психіатрії
- на вибір з наявних 

12. Участь в психологічному Інтенсиві КІГІП (два інтенсиви)

13. Участь у конференції КІГІП

14. Практика з реальним клієнтом, 100 годин

bottom of page