top of page
2 СТУПІНЬ
НАВЧАННЯ
charlesdeluvio-S5kAe290qNs-unsplash.png

Метод
Гештальт
терапії

online

Відкритий набір у групу

04-06 жовтня 2024

Київський Інститут Гештальту та Психодрами запрошує вас в освітній проект

 

Другого ступеня з підготовки Гештальт-терапевтів

старт навчання

04-06 жовтня 2024, онлайн

термін навчання.png

термін навчання

програма складається з 20 навчальних циклів і триває 4,5 роки

графік.png

графік навчання

 • один навчальний цикл (модуль) - 3 дні: пʼятниця, субота та неділя
   

 • навчальні зустрічі відбуваються раз на 2-3 місяці

вартість.png

вартість навчання

 • вартість одного навчального модуля – 150 доларів США (або за комерційним курсом у гривні в день оплати)
   

 • навчання оплачується окремо за кожен модуль
   

 • для зарахування до групи необхідно внести оплату за перший і останній модуль

тренери.png

тренери програми

 • Наталія Турбовець

 • Валентина Нєйкова-Мохова

 • Сергій Гайдай

 • Надія Рехтіна

 • Ірина Щербакова

сертифікат.png

сертифікат про завершення програми

У результаті проходження програми та атестації студенти отримують сертифікат від КІГіП (Київський Інститут Гештальту та Психодрами), який відповідає міжнародних вимогам Європейської асоціації Гештальт-терапевтів.

 

За бажанням студенти можуть продовжити навчання для отримання міжнародного сертифікату GATLA (Асоціація Гештальт-тренерів Лос-Анжелеса) або подати пакет документів для сертифікації в EAGT (Європейська Асоціація Гештальт-терапевтів).

 

Ознайомитися з програмою цієї частини навчання можна в розділі

Третього ступеню.

Основні теми навчальних циклів

на Другому ступені навчання 

1. Історія виникнення та розвитку гештальт-терапії.

Феноменологія в гештальт-терапії, головні принципи феноменологічного підходу.

Знайомство з Етичним кодексом.

 

2. Цикл контакту, творче пристосування і його види, організм і середовище.

Концепція людини як системи.

Теорія поля. Механізми переривання контакту і способи роботи з ними.

 

3. Теорія SELF в гештальт-терапії: функція ID, функція EGO, функція PERSONALITY і особливості їх взаємодії.

SELF як процес організації контакту в полі «організм-середовище».

Порушення функціонування SELF.

 

4. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, мета і класифікація.

Посилення рухів (ампліфікація), порожній стілець, обмін ролями, діалог «частин», відреагування, завершення незавершених ситуацій, принципи конструювання гештальт-експерименту.

Робота з полярностями.

Творчий підхід – один з фундаментальних принципів роботи гештальт-терапевта.

 

5. Асиміляційна зустріч, робота під супервізією.
 

 

6. Психосоматика в гештальт-терапії.

Різні теоретичні моделі виникнення психосоматичних розладів.

Тілесні феномени і психосоматичний симптом.

 

7. Робота з психотравмою і ПТСР:
Етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичних інтервенцій.

Робота з втратою, горюванням і екзистенціальними переживаннями.

 

8. Гештальт-терапія в клінічній практиці: норма і патологія з точки зору гештальт-теорії.

Діагностика.

Диференціальна діагностика, DSM-V, психодинамічна діагностика, гештальт-діагностика.

 

9. Супервізія. Стратегії роботи гештальт-терапевта з різних тем.

10. Діалог, контакт, екзистенціалізм.

Діалог і терапевтичні відносини в екзистенціальних підходах.

Сутність діалогічної позиції гештальт-терапевта.

 

11. Гештальт-терапія в роботі з сім'ями.

Еволюційно-феноменологічна модель відносин у батьківстві: фази.

Основні техніки роботи з парою і сім'ями

 

12. Творчі методи в гештальт-терапії:
ліплення, робота з малюнком, метафорою, сновидінням, образами. Модальність контакту.

13. Супервізія. Вирішення терапевтичних завдань у короткостроковій гештальт-терапії

14. Теорія розвитку гештальт-терапії і травматичний досвід в ранньому дитинстві.

Концепція психопатології в гештальт-терапії: невротичний, прикордонний, психотичний і травматичний рівень функціонування.

 

15. Гештальт-підхід в роботі з групами.

Характеристики групового процесу, стадії формування групи, позиція ведучого та його інтервенцій на кожній стадії.

Феномен поля в груповій динаміці.

 

16. Тілесний процес в гештальт-терапії.

Холістичний bodymind-підхід.

Терапевтична позиція гештальт-терапевта в роботі з тілесним процесом.

Кінестетичний резонанс.

Способи організації контакту, реалізовані в тілі.

Тілесна структура.

 

17. Терапевтичні відносини:
перенос і контрперенос, особливості формування довгострокових відносин з клієнтами, сеттинг і рамки клієнт-терапевтичних відносин.

Етичні вимоги і норми в терапевтичній практиці.

 

18. Іспит з теорії гештальт-терапії

 

19. Супервізія. Попередня оцінка готовності до сертифікаційного показу роботи.

20. Завершальна зустріч. Показ роботи під супервізією.

Вимоги для отримання сертифікату Гештальт-терапевта

за стандартами

Київського Інституту Гештальту та Психодрами, 

та Євпропейської Асоціації Гештальт-терапевтів

Введення в гештальт-консультування та гештальт-терапію (1 ступінь)

Вища освіта:

 • психологічна (психолог)

 • медична (лікар-психолог, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт,

 • лікар-нарколог, лікар-соксопатолог)

Участь у трьоденних практичних семінарах-тренінгах, 20 семінарів, 600 академічних годин

Самостійна робота в малих учбових групах, не менше 200 академічних годин

Лекції з гештальт-терапії, 8 лекцій (Базовий курс лекцій з Гештальт-терапії)

Півгодинна сесія під супервізію, на завершаючому етапі навчання. 

Опис тривалої роботи з клиєнтом: не менш трьох клієнтів, не менш десяти зустрічей з кожним

Особиста індивідуальна терапія, не менш 50 терапевтичних годин (50 хвилин)

Групова психотерапія, не менш 200 терапевтичних годин (50 хвилин)

Супервізія, не менш 150 академічних годин, з яких:

 • 15 показів роботи в малій групі,

 • 15 індивідуальних супервізій (з них 5 – залікових) з супервізором, на основі роботи

 • з реальними клієнтами,

 • 120 годин у груповому супервізійному форматі. 

Проходження 2 спеціалізацій КІГІП:

 • пропедевтика психіатрії

 • на вибір з наявних 

Участь в психологічному Інтенсиві КІГІП (два інтенсиви)

Участь у конференції КІГІП

Практика з реальним клієнтом, 100 годин

Дизайн без названия-6.png

Контакти

Анастасія Яхонтова,

менеджер проекту

тел/viber 38 099 058 32 60

e-mail yakhontova.anastasiia@gmail.com

fb - https://www.facebook.com/anastasia.iakhontova

email.png
facebook.png
bottom of page