top of page
  • Фото автораkigipkiev

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В ГЕШТАЛЬТІ


Якщо ми порівняємо описи порушень людської поведінки в традиційній психопатології і в гештальт-терапії, то побачимо, що як предмет, так і мова цих описів розрізняються.Психопатологічий опис – більш-менш статичний, це найчастіше опис складових симптому.Психотерапевтичний опис – динамічний і безпосередньо пов'язаний зі взаємодією терапевт – клієнт.Втім, психотерапевтичні описи також неоднорідні.У симптоматично-орієнтованих (наприклад, когнітивна психотерапія) підходах терапевт, спираючись на більш-менш статичні уявлення про характер клієнта, а також про норму і патології, «впливає» на особистість, прагнучи домогтися заданих змін.В рамках такого світогляду можливий об'єктний розгляд пацієнта.В особистісних (переважно екзистенціальних, а також частково сучасних психоаналітичних) підходах, що спираються на принципи проживання, діалогічності та актуальності, клієнт і його «риси» розглядаються не самі по собі, а завжди в контексті його взаємодії зі світом, частиною якого є і терапевт.Особливо це стосується гештальт-терапії з її опорою на теорію контакту.Контекст гештальт-терапевтичного опису того чи іншого симптому – це контекст не стільки патології психіки, скільки патології контакту.Будь-який симптом – це те, що колись було творчим пристосуванням, а потім перетворилося в консервативне пристосування.Тоді, аналізуючи симптом, ми повинні розглядати його в контексті контакту, а це передбачає розгляд конкретних потреб, конкретних характеристик середовища і конкретних смислів симптоматичного поведінки.Причому все це в двох вимірах.


У першому випадку ми з'ясовуємо, які потреби і переживання «застигли» в цьому симптомі.У другому випадку ми можемо зрозуміти, від яких актуальних можливостей, від якого нового досвіду рятує, утримує людину наявність даного симптому.Повертаючись до специфіки розуміння патології в гештальт-терапії, можна в спрощеному вигляді сформулювати це так.Більшість лікарів разом з симптоматично-орієнтованими психотерапевтами відрізняються від екзистенціальних психологів (в тому числі гештальт-терапевтів) тим, що для одних симптом – щось на зразок інфекції, яку треба вилікувати (читай: вигнати або придушити), а для інших симптом – це спосіб саморегуляції.


Спосіб саморегуляції неможливо у вузькому сенсі слова «вилікувати»; можна лише допомогти клієнту знайти інший спосіб саморегуляції, що дозволяє повніше задовольняти його потреби та інтереси.

7 переглядів

Comments


bottom of page