40.png

МЕТОД

ГЕШТАЛЬТ
ТЕРАПІЇ

СТУПІНЬ НАВЧАННЯ
очно, в Києві
Відкритий набір в групу
11-13 листопада 2022

 

Зверніть увагу!

Через військові дії можливий старт групи у форматі онлайн з подальшим переходом в офлайн у Києві при покращенні обстановки

 Київський Інститут Гештальта та Психодрами запрошує вас до освітнього проекту

Другого ступеня з підготовки Гештальт-консультантів та Гештальт-терапевтів.

Старт навчання:

 

11-13 листопада, Київ

 

 

Термін навчання

 Програма складається з 20 навчальних циклів і триває 4 роки.

 Графік навчання:

 Один навчальний цикл (модуль) - 3 дні: п'ятниця, субота та неділя. . 

 

 Навчальні зустрічі відбуваються один раз на 2,5-3 місяці. 

 Вартість навчання

 Вартість одного навчального модуля - 150 доларів США (або за комерційним курсом у гривні в день оплати). 

 

 Навчання оплачується окремо за кожний модуль. 

 

 Для запису до групи необхідно сплатити за перший та останній модуль. 

 

Тренери програми (Другий ступінь):

  • Наталія Турбовець

  • Олена Абрамова-Кістаєва

  • Валентина Нейкова-Мохова

  • Сергій Гайдай

  • Надія Рехтіна

  • Ірина Щербакова

 

Сертифікат про завершення навчання:

У результаті проходження програми та атестації студенти отримують сертифікат від КІГіП (Київський Інститут Гештальту та Психодрами), який відповідає міжнародних вимогам Європейської асоціації Гештальт-терапевтів.

 

За бажанням студенти можуть продовжити навчання для отримання міжнародного сертифікату GATLA (Асоціація Гештальт-тренерів Лос-Анжелеса) або подати пакет документів для сертифікації в EAGT (Європейська Асоціація Гештальт-терапевтів).

 

Ознайомитися з програмою цієї частини навчання можна в розділі Третього ступеню.

 

Основні теми навчальних циклів

Другого ступеня

 

1. Історія виникнення та розвитку гештальт-терапії.

Феноменологія в гештальт-терапії, головні принципи феноменологічного підходу.

Знайомство з Етичним кодексом.

 

2. Цикл контакту, творче пристосування і його види, організм і середовище.

Концепція людини як системи.

Теорія поля. Механізми переривання контакту і способи роботи з ними.

 

3. Теорія SELF в гештальт-терапії: функція ID, функція EGO, функція PERSONALITY і особливості їх взаємодії.

SELF як процес організації контакту в полі «організм-середовище».

Порушення функціонування SELF.

 

4. Експеримент в гештальт-терапії: визначення, мета і класифікація.

Посилення рухів (ампліфікація), порожній стілець, обмін ролями, діалог «частин», відреагування, завершення незавершених ситуацій, принципи конструювання гештальт-експерименту.

Робота з полярностями.

Творчий підхід – один з фундаментальних принципів роботи гештальт-терапевта.

 

5. Асиміляційна зустріч, робота під супервізією.

 

6. Психосоматика в гештальт-терапії.

Різні теоретичні моделі виникнення психосоматичних розладів.

Тілесні феномени і психосоматичний симптом.

 

7. Робота з психотравмою і ПТСР: етіологія, диференціальна діагностика, особливості терапевтичних інтервенцій.

Робота з втратою, горюванням і екзистенціальними переживаннями.

 

8. Гештальт-терапія в клінічній практиці: норма і патологія з точки зору гештальт-теорії.

Діагностика.

Диференціальна діагностика, DSM-V, психодинамічна діагностика, гештальт-діагностика.

 

9. Супервізія. Стратегії роботи гештальт-терапевта з різних тем.

 

10. Діалог, контакт, екзистенціалізм.

Діалог і терапевтичні відносини в екзистенціальних підходах.

Сутність діалогічної позиції гештальт-терапевта.

 

11. Гештальт-терапія в роботі з сім'ями.

Еволюційно-феноменологічна модель відносин у батьківстві: фази.

Основні техніки роботи з парою і сім'ями

 

12. Творчі методи в гештальт-терапії: ліплення, робота з малюнком, метафорою, сновидінням, образами. Модальність контакту.

13. Супервізія. Вирішення терапевтичних завдань у короткостроковій гештальт-терапії

 

14. Теорія розвитку гештальт-терапії і травматичний досвід в ранньому дитинстві.

Концепція психопатології в гештальт-терапії: невротичний, прикордонний, психотичний і травматичний рівень функціонування.

 

15. Гештальт-підхід в роботі з групами.

Характеристики групового процесу, стадії формування групи, позиція ведучого та його інтервенцій на кожній стадії.

Феномен поля в груповій динаміці.

 

16. Тілесний процес в гештальт-терапії.

Холістичний bodymind-підхід.

Терапевтична позиція гештальт-терапевта в роботі з тілесним процесом.

Кінестетичний резонанс.

Способи організації контакту, реалізовані в тілі.

Тілесна структура.

 

17. Терапевтичні відносини: перенос і контрперенос, особливості формування довгострокових відносин з клієнтами, сеттинг і рамки клієнт-терапевтичних відносин.

Етичні вимоги і норми в терапевтичній практиці.

 

18. Іспит з теорії гештальт-терапії

 

19. Супервізія. Попередня оцінка готовності до сертифікаційного показу роботи.

 

20. Завершальна зустріч. Показ роботи під супервізією.

 

Вимоги для отримання сертифікату гештальт-консультанта/гештальт-терапевта за стандартами Київського Інституту Гештальту та Психодрами, Асоціації Гештальт-тренерів України:

 

Вступ до Гештальт-терапії (щонайменше 140 годин групового дидактичного досвіду Гештальт-терапії). 

 

Участь у триденних практичних семінарах-тренінгах (760 академічних годин, 20 модулів). 

Сумарний пропуск 30 і більше годин за погодженням з тренером повинен бути відпрацьований одним із наступних способів:

1. Відвідуванням іншої групи по тій же темі. 

2. Семінар  у іноземних тренерів. 

3. Додаткова участь у психологічному інтенсиві)

 

Самостійна робота в малих навчальних групах  – щонайменше 200 академічних годин

Зустрічі малої групи повинні відбуватися не рідше одного разу на два тижні. На основі зустрічей необхідно підготувати 10 протоколів в ролі терапевта/консультанта. 

 

Лекції з Гештальт-терапії – 8 лекцій 

(підготовка на основі відеоматеріалів та вебінарів на вебплатформі КІГіП). 

 

Півгодинна сесія під супервізією: на завершальному етапі навчання. 

(Варіанти результату: «залік», «незалік», «умовна сертифікація» (з додатковими годинами особистої терапії та/або супервізії). 

 

Опис довгострокової роботи з клієнтом: щонайменше 3 клієнтів, від 10 зустрічей з кожним.

У якості опису роботи з клієнтом може бути зарахована:

1. Робота з одним клієнтом

2. Робота з одним із слухачів довгострокової групи (не більше одного кейса з трьох в такому режимі)

 

Особиста індивідуальна терапія: не менше 50 терапевтичних годин (50 хвилин). 

Список рекомендованих терапевтів можна отримати у тренерів навчальної програми. 

Необхідно, щоб з 50 годин терапії 30 відбулися  в перші два роки навчання. 

Зараховується період терапії від 15 годин поспіль. 

Нерегулярні відвідування одного і того ж терапевта (від 1 до 14 відвідувань поспіль) у сертифікат не зараховуються. 

Протягом навчання можна змінити сертифікованого терапевта лише один раз. 

Рекомендований графік відвідувань терапевта  – не менше 1 разу на тиждень. 

 

Групова психотерапія – щонайменше 200 терапевтичних годин (60 хвилин). 

Інформацію про проведення терапевтичних груп можна отримати у тренерів програми або на сайті Інституту. 

З 200 годин групової терапії не менше 100 годин повинні бути проведені в перші три роки навчання. 

 

Супервізія: не менше 150 академічних годин. 

А також:

15 показів роботи в малій групі,

15 індивідуальних супервізій (з них 5 – залікових) з супервізором, на основі роботи з реальними клієнтами,

120 годин у груповому супервізійному форматі. 

 

Участь у психологічному інтенсиві КІГіП щонайменше двічі за час навчання. 

Перебування на інтенсиві як в ролі клієнта, так і в ролі терапевта. 

 

Участь у Конференції КІГіП - не менше одного разу за весь термін навчання (рекомендовано 2 рази). 

 

Практика з реальним клієнтом, 100 годин протягом навчання на другому ступені з Гештальт-терапії. 

 

 

Усі сертифікаційні вимоги відображені в заліковій книжці КІГіП.

Контакт:

Анастасія Яхонтова, менеджер проекту

☎️ тел/viber 38 099 058 32 60

📩 e-mail yakhontova.anastasiia@gmail.com

👥 fb - https://www.facebook.com/anastasia.iakhontova